Ασετόν 750ml , EU

4.95

Ασετόν 750ml , EU

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΣυσκευασία
04-11-00-035750ml

 

To ΑΣΕΤΟΝ είναι διαλυτικό το οποίο χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό των εργαλείων βαφής.
Ανάδευση μετά προσοχής πριν την χρήση.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ :  Περιέχει Ακετόνη • Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα • Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα ή σε περίπτωση εισπνοής • Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό • Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη • Μακριά από παιδιά • Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας το δοχείο του προϊόντος ή την ετικέτα • Να φοράτε προστατευτικά γάντια και προστατευτικά ενδύματα • Μακριά από θερμότητα,
σπινθήρες , φλόγες και θερμές επιφάνειες • Μην καπνίζετε

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ : Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό • Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία
Να διατηρείται δροσερό
Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο
Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση • Διάθεση του περιεχομένου και του δοχείου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

Διαθεσιμότητα

Αποστολή σε 1 έως 3 ημέρες

Κατασκευαστής

EU

Εταιρία

EU

Tziolis Blue Marine
Translate »