Προπέλα SOLAS AMITA από 90 έως 300HP

302.50307.80

Προπέλα SOLAS AMITA από 90 έως 300HP

 

Τύπος Ε :  MERCURY, MARINER (135~) – EVINRUDE, JOHNSON (90-300HP) – YAMAHA (150-300HP) – SUZUKI (150-300HP) – HONDA (115-225HP) – VOLVO (AQUAMATIC (LONG HUB) – SX DRIVE) – YANMAR SZ200, SZ251

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ SOLASΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
OE15X15
2511-150-15 ΑΜΙΤΑ 15”Χ15”
15 TOUTH SPLINE
90HP V4………………….95~                     155HP V6 (Commercial)….78~                 275HP V8…………..86~88
100HP V4 Commercial…84~                    175HP V6……………………77~                 300HP V8……………86~95
115HP V4…………………95~                    185HP V6…………………..84~85               3.6L V8……………..86~87
130HP V4…………………95~                    200HP V6……………………76~                 200HP (E-TEC)………..05~

120-140HP V4……………85                     225HP V6…………………….86~                 225HP (E-TEC)……….05~

135HP V6…………………01~                   235HP V6…………………..78~85               250HP (E-TEC)………..05~
140HP…………………..89~94                  250HP V6…………………….01~                 E90 DPX (E-TEC)……..06~
150HP V6………………..78~                   2.6L V6…………………….84~85          
E115 DSX, DPX, DCX (E-TEC)………………………………………………..06~
150HP V6 (Commercial)….93~              250HP V8……………………91~
Model 800, King Cobra, Cobra (όχι SX Drive) 3.0L~8.2L  
Sea Drive 2.0L~4.0L για SX Drive
OE14.8X17
2511-148-17 AMITA 14.8”X17”
15 TOUTH SPLINE
90HP V4………………….95~                     155HP V6 (Commercial)….78~                 275HP V8…………..86~88
100HP V4 Commercial…84~                    175HP V6……………………77~                 300HP V8……………86~95
115HP V4…………………95~                    185HP V6…………………..84~85               3.6L V8……………..86~87
130HP V4…………………95~                    200HP V6……………………76~                 200HP (E-TEC)………..05~
120-140HP V4……………85                     225HP V6…………………….86~                 225HP (E-TEC)……….05~
135HP V6…………………01~                   235HP V6…………………..78~85               250HP (E-TEC)………..05~
140HP…………………..89~94                  250HP V6…………………….01~                 E90 DPX (E-TEC)……..06~
150HP V6………………..78~                   2.6L V6…………………….84~85          
E115 DSX, DPX, DCX (E-TEC)………………………………………………..06~
150HP V6 (Commercial)….93~              250HP V8……………………91~
Model 800, King Cobra, Cobra (όχι SX Drive) 3.0L~8.2L  
Sea Drive 2.0L~4.0L για SX Drive
OE14.75X17L
2512-148-17 AMITA ΑΡΙΣΤΕΡΗ 14.8”Χ17”
15 TOUTH SPLINE
90HP V4………………….95~                     155HP V6 (Commercial)….78~                 275HP V8…………..86~88
100HP V4 Commercial…84~                    175HP V6……………………77~                 300HP V8……………86~95
115HP V4…………………95~                    185HP V6…………………..84~85               3.6L V8……………..86~87
130HP V4…………………95~                    200HP V6……………………76~                 200HP (E-TEC)………..05~
120-140HP V4……………85                     225HP V6…………………….86~                 225HP (E-TEC)……….05~
135HP V6…………………01~                   235HP V6…………………..78~85               250HP (E-TEC)………..05~
140HP…………………..89~94                  250HP V6…………………….01~                 E90 DPX (E-TEC)……..06~
150HP V6………………..78~                   2.6L V6…………………….84~85          
E115 DSX, DPX, DCX (E-TEC)………………………………………………..06~
150HP V6 (Commercial)….93~              250HP V8……………………91~
Model 800, King Cobra, Cobra (όχι SX Drive) 3.0L~8.2L  
Sea Drive 2.0L~4.0L για SX Drive
OE14.5X19
2511-145-19 AMITA 14.5”X19”
15 TOUTH SPLINE
90HP V4………………….95~                     155HP V6 (Commercial)….78~                 275HP V8…………..86~88
100HP V4 Commercial…84~                    175HP V6……………………77~                 300HP V8……………86~95
115HP V4…………………95~                    185HP V6…………………..84~85               3.6L V8……………..86~87
130HP V4…………………95~                    200HP V6……………………76~                 200HP (E-TEC)………..05~
120-140HP V4……………85                     225HP V6…………………….86~                 225HP (E-TEC)……….05~
135HP V6…………………01~                   235HP V6…………………..78~85               250HP (E-TEC)………..05~
140HP…………………..89~94                  250HP V6…………………….01~                 E90 DPX (E-TEC)……..06~
150HP V6………………..78~                   2.6L V6…………………….84~85          
E115 DSX, DPX, DCX (E-TEC)………………………………………………..06~
150HP V6 (Commercial)….93~              250HP V8……………………91~
Model 800, King Cobra, Cobra (όχι SX Drive) 3.0L~8.2L  
Sea Drive 2.0L~4.0L για SX Drive
OE14.25X21
2511-143-21 AMITA 14.3”X21”
15 TOUTH SPLINE90HP V4………………….95~                     155HP V6 (Commercial)….78~                 275HP V8…………..86~88100HP V4 Commercial…84~                    175HP V6……………………77~                 300HP V8……………86~95115HP V4…………………95~                    185HP V6…………………..84~85               3.6L V8……………..86~87
130HP V4…………………95~                    200HP V6……………………76~                 200HP (E-TEC)………..05~
120-140HP V4……………85                     225HP V6…………………….86~                 225HP (E-TEC)……….05~
135HP V6…………………01~                   235HP V6…………………..78~85               250HP (E-TEC)………..05~
140HP…………………..89~94                  250HP V6…………………….01~                 E90 DPX (E-TEC)……..06~
150HP V6………………..78~                   2.6L V6…………………….84~85          
E115 DSX, DPX, DCX (E-TEC)………………………………………………..06~
150HP V6 (Commercial)….93~              250HP V8……………………91~
Model 800, King Cobra, Cobra (όχι SX Drive) 3.0L~8.2L  
Sea Drive 2.0L~4.0L για SX Drive
OE15.3X21
2511-153-21 AMITA PLUS 15.3”X21”
15 TOUTH SPLINE
90HP V4………………….95~                     155HP V6 (Commercial)….78~                 275HP V8…………..86~88
100HP V4 Commercial…84~                    175HP V6……………………77~                 300HP V8……………86~95
115HP V4…………………95~                    185HP V6…………………..84~85               3.6L V8……………..86~87
130HP V4…………………95~                    200HP V6……………………76~                 200HP (E-TEC)………..05~
120-140HP V4……………85                     225HP V6…………………….86~                 225HP (E-TEC)……….05~
135HP V6…………………01~                   235HP V6…………………..78~85               250HP (E-TEC)………..05~
140HP…………………..89~94                  250HP V6…………………….01~                 E90 DPX (E-TEC)……..06~
150HP V6………………..78~                   2.6L V6…………………….84~85          
E115 DSX, DPX, DCX (E-TEC)………………………………………………..06~
150HP V6 (Commercial)….93~              250HP V8……………………91~
Model 800, King Cobra, Cobra (όχι SX Drive) 3.0L~8.2L  
Sea Drive 2.0L~4.0L για SX Drive
SE15.3X19
4511-153-19 AMITA PLUS 15.3”X19”
SUZUKI: 15 TOUTH SPLINE
DT 150……………………86~
DT 200…………………..86~
DT 225…………………..86~
DF 150, 175, 200, 225, 250, 300
JOHNSON, EVINRUDE: 15 TOOTH SPLINE

Johnson 200, 225HP 4-stroke

SE15.3X19L
4512-153-19 AMITA PLUS ΑΡΙΣΤΕΡΗ 15.3”X19”
SUZUKI: 15 TOUTH SPLINE
DT 150……………………86~
DT 200…………………..86~
DT 225…………………..86~
DF 150, 175, 200, 225, 250, 300
JOHNSON, EVINRUDE: 15 TOOTH SPLINE
Johnson 200, 225HP 4-stroke
SE15.3X21
4511-153-21 AMITA PLUS 15.3”X21”
SUZUKI: 15 TOUTH SPLINE
DT 150……………………86~
DT 200…………………..86~
DT 225…………………..86~
DF 150, 175, 200, 225, 250, 300
JOHNSON, EVINRUDE: 15 TOOTH SPLINE
Johnson 200, 225HP 4-stroke
SE15.3X21L
4512-153-21 AMITA PLUS ΑΡΙΣΤΕΡΗ 15.3”X21”
SUZUKI: 15 TOUTH SPLINE
DT 150……………………86~
DT 200…………………..86~
DT 225…………………..86~
DF 150, 175, 200, 225, 250, 300
JOHNSON, EVINRUDE: 15 TOOTH SPLINE
Johnson 200, 225HP 4-stroke
SE15.3X23
4511-153-23 AMITA PLUS 15.3”X23”
SUZUKI: 15 TOUTH SPLINE
DT 150……………………86~
DT 200…………………..86~
DT 225…………………..86~
DF 150, 175, 200, 225, 250, 300
JOHNSON, EVINRUDE: 15 TOOTH SPLINE
Johnson 200, 225HP 4-stroke
Διαθεσιμότητα

Αποστολή σε 1 έως 3 ημέρες

Κατασκευαστής

SOLAS

Κωδικός

OE14.25X21, OE14.5X19, OE14.75X17L, OE14.8X17, OE15.3X21, OE15X15, SE15.3X19, SE15.3X19L, SE15.3X21, SE15.3X21L, SE15.3X23

Εταιρία

SOLAS

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΑΙWAN

Tziolis Blue Marine
Translate »