Προπέλα SOLAS AMITA από 45 έως 140HP , Yamaha-Tohatsu-Parsun

249.00

Προπέλα SOLAS AMITA από 45 έως 140HP , Yamaha-Tohatsu-Parsun

 

Τύπος D : MERCURY, MARINER (60-140HP) – EVINRUDE, JOHNSON (45-140HP) – YAMAHA (60-130HP) – SUZUKI (60-140HP) – TOHATSU, NISSAN (60-140HP) – HONDA (75-130HP) – PARSUN (60-130HP)

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ SOLASΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
YD13.5X16
3411-135-16 AMITA 13.5”X16”
YAMAHA: 15 TOOTH SPLINE
Τ50 (τετράχρονοι κινητήρες)……..96~
60HP (περιλαμβάνονται C60/E60/P60)………………….92~05           
Τ60 (τετράχρονοι κινητήρες)……..03~
70HP…………………..84~
F70 (τετράχρονοι κινητήρες)……2010~                
75HP (περιλαμβάνονται C75/E75/P75)…………………..94~99
F75 (τετράχρονοι κινητήρες)…..03~
80HP………………………1997                                                                                                          
F80 (τετράχρονοι κινητήρες)…..99~02                                     
85HP…………………..91~97
90HP (περιλαμβάνονται C90)…………………………84~                                   
F90 (τετράχρονοι κινητήρες)……99~                                          
F100 (τετράχρονοι κινητήρες)…..99~02
115HP……………………….84~                                             
115HP (περιλαμβάνονται C115/P115)…………………..84~
F115 (τετράχρονοι κινητήρες)……00~
130HP……………………….84~03
TOHATSU – NISSAN: 15 TOOTH SPLINE
60C HP (Large gearcase)…….~99
70C HP (Large gearcase)……………………99~            
70HP TLDI………………………02~09            
75HP TLDI…………………….2010~                       
90HP………………………..87~01
90HP TLDI…………………….2001~
115HP………………………..92~01
115HP TLDI…………………….2004~
120HP………………….88~03                  
140HP……………………….88~03
PARSUN: 15 TOOTH SPLINE
T75/85/90
YD13.25X18
3411-133-18 AMITA 13.25”X18”
YAMAHA: 15 TOOTH SPLINE
Τ50 (τετράχρονοι κινητήρες)……..96~
60HP (περιλαμβάνονται C60/E60/P60)………………….92~05           
Τ60 (τετράχρονοι κινητήρες)……..03~
70HP…………………..84~
F70 (τετράχρονοι κινητήρες)……2010~                
75HP (περιλαμβάνονται C75/E75/P75)…………………..94~99
F75 (τετράχρονοι κινητήρες)…..03~
80HP………………………1997                                                                                                          
F80 (τετράχρονοι κινητήρες)…..99~02                                     
85HP…………………..91~97
90HP (περιλαμβάνονται C90)…………………………84~                                   
F90 (τετράχρονοι κινητήρες)……99~                                          
F100 (τετράχρονοι κινητήρες)…..99~02
115HP……………………….84~                                             
115HP (περιλαμβάνονται C115/P115)…………………..84~
F115 (τετράχρονοι κινητήρες)……00~
130HP……………………….84~03
TOHATSU – NISSAN: 15 TOOTH SPLINE
60C HP (Large gearcase)…….~99
70C HP (Large gearcase)……………………99~            
70HP TLDI………………………02~09            
75HP TLDI…………………….2010~                       
90HP………………………..87~01
90HP TLDI…………………….2001~
115HP………………………..92~01
115HP TLDI…………………….2004~
120HP………………….88~03                  
140HP……………………….88~03
PARSUN: 15 TOOTH SPLINE
T75/85/90
TC11.8X10
5311-118-10 AMITA 11.8”X10”
13 ΤOUTH SPLINE
35HP……………………………….~84
40HP……………………………….84~
50HP……………………………….87~
55HP……………………………81~88
MD 40, 50 TLDI

NSD 40, 50, TLDI

YD14X11
3411-140-11 AMITA 14”X11”
YAMAHA: 15 TOOTH SPLINE
60HP………………….92~                                           90HP…………………………84~                                               F90 (τετράχρονοι κινητήρες)……03~
70HP…………………..84~                                          115HP……………………….84~                                               F100 (τετράχρονοι κινητήρες)…..99~
75HP…………………..94~                                          130HP……………………….84~                                               F115 (τετράχρονοι κινητήρες)……00~
80HP………………………78~89                                   F75 (τετράχρονοι κινητήρες)…..03~                                      Τ50 (τετράχρονοι κινητήρες)……..96~
85HP…………………..91~97                                       F80 (τετράχρονοι κινητήρες)…..99~                                      Τ60 (τετράχρονοι κινητήρες)……..03~
TOHATSU – NISSAN: 15 TOOTH SPLINE
60HP……………………..99~             70HP………………………99~             MD 70, 90, 115 TLDI                           90HP………………………..87~
115HP                                           NSD 70, 90, 115 TLDI                      120HP………………….86~                   140HP……………………….88~
PARSUN: 15 TOOTH SPLINE
T75/85/90
YD13.75X13
3411-138-13 AMITA 13.75”X13”
YAMAHA: 15 TOOTH SPLINE
60HP………………….92~                                           90HP…………………………84~                                               F90 (τετράχρονοι κινητήρες)……03~
70HP…………………..84~                                          115HP……………………….84~                                               F100 (τετράχρονοι κινητήρες)…..99~
75HP…………………..94~                                          130HP……………………….84~                                               F115 (τετράχρονοι κινητήρες)……00~
80HP………………………78~89                                   F75 (τετράχρονοι κινητήρες)…..03~                                      Τ50 (τετράχρονοι κινητήρες)……..96~
85HP…………………..91~97                                       F80 (τετράχρονοι κινητήρες)…..99~                                      Τ60 (τετράχρονοι κινητήρες)……..03~
TOHATSU – NISSAN: 15 TOOTH SPLINE
60HP……………………..99~             70HP………………………99~             MD 70, 90, 115 TLDI                           90HP………………………..87~
115HP                                           NSD 70, 90, 115 TLDI                      120HP………………….86~                   140HP……………………….88~
PARSUN: 15 TOOTH SPLINE
T75/85/90
YD13.5X14
3411-135-14 AMITA 13.5”X14”
YAMAHA: 15 TOOTH SPLINE
60HP………………….92~                                           90HP…………………………84~                                               F90 (τετράχρονοι κινητήρες)……03~
70HP…………………..84~                                          115HP……………………….84~                                               F100 (τετράχρονοι κινητήρες)…..99~
75HP…………………..94~                                          130HP……………………….84~                                               F115 (τετράχρονοι κινητήρες)……00~
80HP………………………78~89                                   F75 (τετράχρονοι κινητήρες)…..03~                                      Τ50 (τετράχρονοι κινητήρες)……..96~
85HP…………………..91~97                                       F80 (τετράχρονοι κινητήρες)…..99~                                      Τ60 (τετράχρονοι κινητήρες)……..03~
TOHATSU – NISSAN: 15 TOOTH SPLINE
60HP……………………..99~             70HP………………………99~             MD 70, 90, 115 TLDI                           90HP………………………..87~
115HP                                           NSD 70, 90, 115 TLDI                      120HP………………….86~                   140HP……………………….88~
PARSUN: 15 TOOTH SPLINE
T75/85/90
YD13.5X15
3411-135-15 AMITA 13.5”X15”
YAMAHA: 15 TOOTH SPLINE
60HP………………….92~                                           90HP…………………………84~                                               F90 (τετράχρονοι κινητήρες)……03~
70HP…………………..84~                                          115HP……………………….84~                                               F100 (τετράχρονοι κινητήρες)…..99~
75HP…………………..94~                                          130HP……………………….84~                                               F115 (τετράχρονοι κινητήρες)……00~
80HP………………………78~89                                   F75 (τετράχρονοι κινητήρες)…..03~                                      Τ50 (τετράχρονοι κινητήρες)……..96~
85HP…………………..91~97                                       F80 (τετράχρονοι κινητήρες)…..99~                                      Τ60 (τετράχρονοι κινητήρες)……..03~
TOHATSU – NISSAN: 15 TOOTH SPLINE
60HP……………………..99~             70HP………………………99~             MD 70, 90, 115 TLDI                           90HP………………………..87~
115HP                                           NSD 70, 90, 115 TLDI                      120HP………………….86~                   140HP……………………….88~
PARSUN: 15 TOOTH SPLINE
T75/85/90
YD13.2X15Y
3411-134-15 AMITA 13.4”X15”
YAMAHA 15 TOUTH SPLINE
60HP………………….92~                                           90HP…………………………84~                                               F90 (τετράχρονοι κινητήρες)……03~
70HP…………………..84~                                          115HP……………………….84~                                               F100 (τετράχρονοι κινητήρες)…..99~
75HP…………………..94~                                          130HP……………………….84~                                               F115 (τετράχρονοι κινητήρες)……00~
80HP………………………78~89                                   F75 (τετράχρονοι κινητήρες)…..03~                                      Τ50 (τετράχρονοι κινητήρες)……..96~
85HP…………………..91~97                                       F80 (τετράχρονοι κινητήρες)…..99~                                      Τ60 (τετράχρονοι κινητήρες)……..03~
TOHATSU – NISSAN 15 TOUTH SPLINE
60HP……………………..99~             70HP………………………99~             MD 70, 90, 115 TLDI                           90HP………………………..87~
115HP                                           NSD 70, 90, 115 TLDI                      120HP………………….86~                   140HP……………………….88~
YD13.25X17
3411-133-17 AMITA 13.25”X17”
YAMAHA: 15 TOOTH SPLINE
60HP………………….92~                                           90HP…………………………84~                                               F90 (τετράχρονοι κινητήρες)……03~
70HP…………………..84~                                          115HP……………………….84~                                               F100 (τετράχρονοι κινητήρες)…..99~
75HP…………………..94~                                          130HP……………………….84~                                               F115 (τετράχρονοι κινητήρες)……00~
80HP………………………78~89                                   F75 (τετράχρονοι κινητήρες)…..03~                                      Τ50 (τετράχρονοι κινητήρες)……..96~
85HP…………………..91~97                                       F80 (τετράχρονοι κινητήρες)…..99~                                      Τ60 (τετράχρονοι κινητήρες)……..03~
TOHATSU – NISSAN: 15 TOOTH SPLINE
60HP……………………..99~             70HP………………………99~             MD 70, 90, 115 TLDI                           90HP………………………..87~
115HP                                           NSD 70, 90, 115 TLDI                      120HP………………….86~                   140HP……………………….88~
PARSUN: 15 TOOTH SPLINE
T75/85/90
YD13.2X17Y
3411-132-17 AMITA 13.2”X17”
YAMAHA 15 TOUTH SPLINE
60HP………………….92~                                           90HP…………………………84~                                               F90 (τετράχρονοι κινητήρες)……03~
70HP…………………..84~                                          115HP……………………….84~                                               F100 (τετράχρονοι κινητήρες)…..99~
75HP…………………..94~                                          130HP……………………….84~                                               F115 (τετράχρονοι κινητήρες)……00~
80HP………………………78~89                                   F75 (τετράχρονοι κινητήρες)…..03~                                      Τ50 (τετράχρονοι κινητήρες)……..96~
85HP…………………..91~97                                       F80 (τετράχρονοι κινητήρες)…..99~                                      Τ60 (τετράχρονοι κινητήρες)……..03~
TOHATSU – NISSAN 15 TOUTH SPLINE
60HP……………………..99~             70HP………………………99~             MD 70, 90, 115 TLDI                           90HP………………………..87~
115HP                                           NSD 70, 90, 115 TLDI                      120HP………………….86~                   140HP……………………….88~
YD13X19
3411-130-19 AMITA 13”X19”
YAMAHA: 15 TOOTH SPLINE
60HP………………….92~                                           90HP…………………………84~                                               F90 (τετράχρονοι κινητήρες)……03~
70HP…………………..84~                                          115HP……………………….84~                                               F100 (τετράχρονοι κινητήρες)…..99~
75HP…………………..94~                                          130HP……………………….84~                                               F115 (τετράχρονοι κινητήρες)……00~
80HP………………………78~89                                   F75 (τετράχρονοι κινητήρες)…..03~                                      Τ50 (τετράχρονοι κινητήρες)……..96~
85HP…………………..91~97                                       F80 (τετράχρονοι κινητήρες)…..99~                                      Τ60 (τετράχρονοι κινητήρες)……..03~
TOHATSU – NISSAN: 15 TOOTH SPLINE
60HP……………………..99~             70HP………………………99~             MD 70, 90, 115 TLDI                           90HP………………………..87~
115HP                                           NSD 70, 90, 115 TLDI                      120HP………………….86~                   140HP……………………….88~
PARSUN: 15 TOOTH SPLINE
T75/85/90
YD13.1X19Y
3411-131-19 AMITA 13.1”X19”
YAMAHA 15 TOUTH SPLINE
60HP………………….92~                                           90HP…………………………84~                                               F90 (τετράχρονοι κινητήρες)……03~
70HP…………………..84~                                          115HP……………………….84~                                               F100 (τετράχρονοι κινητήρες)…..99~
75HP…………………..94~                                          130HP……………………….84~                                               F115 (τετράχρονοι κινητήρες)……00~
80HP………………………78~89                                   F75 (τετράχρονοι κινητήρες)…..03~                                      Τ50 (τετράχρονοι κινητήρες)……..96~
85HP…………………..91~97                                       F80 (τετράχρονοι κινητήρες)…..99~                                      Τ60 (τετράχρονοι κινητήρες)……..03~
TOHATSU – NISSAN 15 TOUTH SPLINE
60HP……………………..99~             70HP………………………99~             MD 70, 90, 115 TLDI                           90HP………………………..87~
115HP                                           NSD 70, 90, 115 TLDI                      120HP………………….86~                   140HP……………………….88~
YD13X21
3411-130-21 AMITA 13”X21”
YAMAHA: 15 TOOTH SPLINE
60HP………………….92~                                           90HP…………………………84~                                               F90 (τετράχρονοι κινητήρες)……03~
70HP…………………..84~                                          115HP……………………….84~                                               F100 (τετράχρονοι κινητήρες)…..99~
75HP…………………..94~                                          130HP……………………….84~                                               F115 (τετράχρονοι κινητήρες)……00~
80HP………………………78~89                                   F75 (τετράχρονοι κινητήρες)…..03~                                      Τ50 (τετράχρονοι κινητήρες)……..96~
85HP…………………..91~97                                       F80 (τετράχρονοι κινητήρες)…..99~                                      Τ60 (τετράχρονοι κινητήρες)……..03~
TOHATSU – NISSAN: 15 TOOTH SPLINE
60HP……………………..99~             70HP………………………99~             MD 70, 90, 115 TLDI                           90HP………………………..87~
115HP                                           NSD 70, 90, 115 TLDI                      120HP………………….86~                   140HP……………………….88~
PARSUN: 15 TOOTH SPLINE
T75/85/90
Διαθεσιμότητα

Αποστολή σε 1 έως 3 ημέρες

Κατασκευαστής

SOLAS

Κωδικός

YD13.1X19Y, YD13.25X17, YD13.25X18, YD13.2X15Y, YD13.2X17Y, YD13.5X14, YD13.5X15, YD13.5X16, YD13.75X13, YD13X19, YD13X21, YD14X11

Εταιρία

SOLAS

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΑΙWAN

Tziolis Blue Marine
Translate »