Προπέλα SOLAS HR TITAN 4 για Mercury Mariner  60-300HP

585.00966.00

Προπέλα SOLAS HR TITAN 4 για Mercury Mariner  60-300HP

 

Προπέλα τετράφτερη που σηκώνει την πρύμνη του σκάφους. Προτείνεται για τουριστικά σκάφη, μιας και ο σχεδιασμός των πτερυγίων αποδίδει πολύ καλές ταχύτητες στις μεσαίες στροφές που ταξιδεύουμε με ανάλογη οικονομία καυσίμου. Εκτός του έντονου rake και της σχεδίασης cup, η τετράφτερη HR TITAN 4 προσφέρει μεγάλη ώση και απαλή λειτουργία χωρίς κραδασμούς χάρις στο πολύ καλό ζύγισμα. Είναι ιδανική για ταξίδια, δίνει ευκολία στους ελιγμούς και είναι κατάλληλη για εφαρμογές off-shore. Διατίθενται και αριστερόστροφες.

O κάθε τύπος προπέλας αντιστοιχεί σε διαφορετική ιπποδύναμη ανάλογα με τη μάρκα της μηχανής.

Τύπος D : MERCURY, MARINER (60-140HP) – EVINRUDE, JOHNSON (45-140HP) – YAMAHA (60-130HP) – SUZUKI (60-140HP) – TOHATSU, NISSAN (60-140HP) – HONDA (75-130HP)

Τύπος Ε : MERCURY, MARINER (135~) – EVINRUDE, JOHNSON (90-300HP) – YAMAHA (150-300HP) – SUZUKI (150-300HP) – HONDA (115-225HP)

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ SOLASΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
ME17HR4
1453-133-15 HR TITAN 4 15″
MERCURY, MARINER: 15 TOUTH SPLINE
60ΗΡ (Big foot/Sea Pro μόνο, όχι τετράχρονοι κινητήρες) ….95~
60ΗΡ (Sea Pro/Marathon)…………………………………………95~
70HP……………………………………………………………….87~89
75HP (δίχρονοι & τετράχρονοι κινητήρες)……………………84~
75ΗP (Sea Pro/Marathon)……………………………………All years
80HP………………………………………………………………..78~89
90HP (δίχρονοι & τετράχρονοι κινητήρες)…………………….78~
115ΗΡ………………………………………………………………..78~
115ΗΡ (τετράχρονοι κινητήρες)…………………………………01~
125ΗΡ…………………………………………………………………94~
140ΗΡ (συμπεριλαμβανομένου Sea Pro & offshore)……78~81
110HP……………………………………………………………….88~
80HP (Mariner)………………………………………………….77~83
MD15HR4
1453-133-15 HR TITAN 4 15″
MERCURY, MARINER: 15 TOUTH SPLINE
60ΗΡ (Big foot/Sea Pro μόνο, όχι τετράχρονοι κινητήρες) ….95~
60ΗΡ (Sea Pro/Marathon)…………………………………………95~
70HP……………………………………………………………….87~89
75HP (δίχρονοι & τετράχρονοι κινητήρες)……………………84~
75ΗP (Sea Pro/Marathon)……………………………………All years
80HP………………………………………………………………..78~89
90HP (δίχρονοι & τετράχρονοι κινητήρες)…………………….78~
115ΗΡ………………………………………………………………..78~
115ΗΡ (τετράχρονοι κινητήρες)…………………………………01~
125ΗΡ…………………………………………………………………94~
140ΗΡ (συμπεριλαμβανομένου Sea Pro & offshore)……78~81
110HP……………………………………………………………….88~
80HP (Mariner)………………………………………………….77~83
MD17HR4
1453-130-17 HR TITAN 4 17”
MERCURY, MARINER: 15 TOUTH SPLINE
60ΗΡ (Big foot/Sea Pro μόνο, όχι τετράχρονοι κινητήρες) ….95~
60ΗΡ (Sea Pro/Marathon)…………………………………………95~
70HP……………………………………………………………….87~89
75HP (δίχρονοι & τετράχρονοι κινητήρες)……………………84~
75ΗP (Sea Pro/Marathon)……………………………………All years
80HP………………………………………………………………..78~89
90HP (δίχρονοι & τετράχρονοι κινητήρες)…………………….78~
115ΗΡ………………………………………………………………..78~
115ΗΡ (τετράχρονοι κινητήρες)…………………………………01~
125ΗΡ…………………………………………………………………94~
140ΗΡ (συμπεριλαμβανομένου Sea Pro & offshore)……78~81
110HP……………………………………………………………….88~
80HP (Mariner)………………………………………………….77~83
MD19HR4
1453-130-19 HR TITAN 4 19”
MERCURY, MARINER: 15 TOUTH SPLINE
60ΗΡ (Big foot/Sea Pro μόνο, όχι τετράχρονοι κινητήρες) ….95~
60ΗΡ (Sea Pro/Marathon)…………………………………………95~
70HP……………………………………………………………….87~89
75HP (δίχρονοι & τετράχρονοι κινητήρες)……………………84~
75ΗP (Sea Pro/Marathon)……………………………………All years
80HP………………………………………………………………..78~89
90HP (δίχρονοι & τετράχρονοι κινητήρες)…………………….78~
115ΗΡ………………………………………………………………..78~
115ΗΡ (τετράχρονοι κινητήρες)…………………………………01~
125ΗΡ…………………………………………………………………94~
140ΗΡ (συμπεριλαμβανομένου Sea Pro & offshore)……78~81
110HP……………………………………………………………….88~
80HP (Mariner)………………………………………………….77~83
MD21HR4
1453-130-21 HR TITAN 4 21”
MERCURY, MARINER: 15 TOUTH SPLINE
60ΗΡ (Big foot/Sea Pro μόνο, όχι τετράχρονοι κινητήρες) ….95~
60ΗΡ (Sea Pro/Marathon)…………………………………………95~
70HP……………………………………………………………….87~89
75HP (δίχρονοι & τετράχρονοι κινητήρες)……………………84~
75ΗP (Sea Pro/Marathon)……………………………………All years
80HP………………………………………………………………..78~89
90HP (δίχρονοι & τετράχρονοι κινητήρες)…………………….78~
115ΗΡ………………………………………………………………..78~
115ΗΡ (τετράχρονοι κινητήρες)…………………………………01~
125ΗΡ…………………………………………………………………94~
140ΗΡ (συμπεριλαμβανομένου Sea Pro & offshore)……78~81
110HP……………………………………………………………….88~
80HP (Mariner)………………………………………………….77~83
ME18HR4
1553-141-18 HR TITAN 4 18”
MERCURY, MARINER: 15 TOUTH SPLINE
135HP……………………..87~
150HP……………………..78~                       225HP……………………..All years                  
175HP……………………..78~                       250HP……………………..94~                          
200HP……………………..78~                       275HP……………………..90~94
220HP……………………..87~88                   300HP……………………..83, 99~
225HP……………………..80~                      3,4 Litre……………………84~86
Mercruiser
Alpha One 2.5L~5.7L, D2.8L~D7.3L, 262Mag, 350Mag, 454Mag
Bravo One (Rubber Hub) 1988~
365HP & μικρότεροι ίπποι 5.7L~7.4L 320EFI, 350Mag, 454Mag
ME18HR4L
1554-141-18 HR TITAN 4 ΑΡΙΣΤΕΡΗ 18”
MERCURY, MARINER: 15 TOUTH SPLINE
135HP……………………..87~
150HP……………………..78~                       225HP……………………..All years                  
175HP……………………..78~                       250HP……………………..94~                          
200HP……………………..78~                       275HP……………………..90~94
220HP……………………..87~88                   300HP……………………..83, 99~
225HP……………………..80~                      3,4 Litre……………………84~86
Mercruiser
Alpha One 2.5L~5.7L, D2.8L~D7.3L, 262Mag, 350Mag, 454Mag
Bravo One (Rubber Hub) 1988~
365HP & μικρότεροι ίπποι 5.7L~7.4L 320EFI, 350Mag, 454Mag
ME19HR4
1553-141-19 HR TITAN 4 19”
MERCURY, MARINER: 15 TOUTH SPLINE
135HP……………………..87~
150HP……………………..78~                       225HP……………………..All years                  
175HP……………………..78~                       250HP……………………..94~                          
200HP……………………..78~                       275HP……………………..90~94
220HP……………………..87~88                   300HP……………………..83, 99~
225HP……………………..80~                      3,4 Litre……………………84~86
Mercruiser
Alpha One 2.5L~5.7L, D2.8L~D7.3L, 262Mag, 350Mag, 454Mag
Bravo One (Rubber Hub) 1988~
365HP & μικρότεροι ίπποι 5.7L~7.4L 320EFI, 350Mag, 454Mag
ME19HR4L
1554-141-19 HR TITAN 4 ΑΡΙΣΤΕΡΗ 19”
MERCURY, MARINER: 15 TOUTH SPLINE
135HP……………………..87~
150HP……………………..78~                       225HP……………………..All years                  
175HP……………………..78~                       250HP……………………..94~                          
200HP……………………..78~                       275HP……………………..90~94
220HP……………………..87~88                   300HP……………………..83, 99~
225HP……………………..80~                      3,4 Litre……………………84~86
Mercruiser
Alpha One 2.5L~5.7L, D2.8L~D7.3L, 262Mag, 350Mag, 454Mag
Bravo One (Rubber Hub) 1988~
365HP & μικρότεροι ίπποι 5.7L~7.4L 320EFI, 350Mag, 454Mag
ME20HR4
1553-140-20 HR TITAN 4 20”
MERCURY, MARINER: 15 TOUTH SPLINE
135HP……………………..87~
150HP……………………..78~                       225HP……………………..All years                  
175HP……………………..78~                       250HP……………………..94~                          
200HP……………………..78~                       275HP……………………..90~94
220HP……………………..87~88                   300HP……………………..83, 99~
225HP……………………..80~                      3,4 Litre……………………84~86
Mercruiser
Alpha One 2.5L~5.7L, D2.8L~D7.3L, 262Mag, 350Mag, 454Mag
Bravo One (Rubber Hub) 1988~
365HP & μικρότεροι ίπποι 5.7L~7.4L 320EFI, 350Mag, 454Mag
ME20HR4L
1554-140-20 HR TITAN 4 ΑΡΙΣΤΕΡΗ 20”
MERCURY, MARINER: 15 TOUTH SPLINE
135HP……………………..87~
150HP……………………..78~                       225HP……………………..All years                  
175HP……………………..78~                       250HP……………………..94~                          
200HP……………………..78~                       275HP……………………..90~94
220HP……………………..87~88                   300HP……………………..83, 99~
225HP……………………..80~                      3,4 Litre……………………84~86
Mercruiser
Alpha One 2.5L~5.7L, D2.8L~D7.3L, 262Mag, 350Mag, 454Mag
Bravo One (Rubber Hub) 1988~
365HP & μικρότεροι ίπποι 5.7L~7.4L 320EFI, 350Mag, 454Mag
ME21HR4L
1554-140-21 HR TITAN 4 ΑΡΙΣΤΕΡΗ 21”
MERCURY, MARINER: 15 TOUTH SPLINE
135HP……………………..87~
150HP……………………..78~                       225HP……………………..All years                  
175HP……………………..78~                       250HP……………………..94~                          
200HP……………………..78~                       275HP……………………..90~94
220HP……………………..87~88                   300HP……………………..83, 99~
225HP……………………..80~                      3,4 Litre……………………84~86
Mercruiser
Alpha One 2.5L~5.7L, D2.8L~D7.3L, 262Mag, 350Mag, 454Mag
Bravo One (Rubber Hub) 1988~
365HP & μικρότεροι ίπποι 5.7L~7.4L 320EFI, 350Mag, 454Mag
ME23HR4
1553-140-23 HR TITAN 4 23”
MERCURY, MARINER: 15 TOUTH SPLINE
135HP……………………..87~
150HP……………………..78~                       225HP……………………..All years                  
175HP……………………..78~                       250HP……………………..94~                          
200HP……………………..78~                       275HP……………………..90~94
220HP……………………..87~88                   300HP……………………..83, 99~
225HP……………………..80~                      3,4 Litre……………………84~86
Mercruiser
Alpha One 2.5L~5.7L, D2.8L~D7.3L, 262Mag, 350Mag, 454Mag
Bravo One (Rubber Hub) 1988~
365HP & μικρότεροι ίπποι 5.7L~7.4L 320EFI, 350Mag, 454Mag
ME25HR4L
1554-140-25 HR TITAN 4 ΑΡΙΣΤΕΡΗ 25”
MERCURY, MARINER: 15 TOUTH SPLINE
135HP……………………..87~
150HP……………………..78~                       225HP……………………..All years                  
175HP……………………..78~                       250HP……………………..94~                          
200HP……………………..78~                       275HP……………………..90~94
220HP……………………..87~88                   300HP……………………..83, 99~
225HP……………………..80~                      3,4 Litre……………………84~86
Mercruiser
Alpha One 2.5L~5.7L, D2.8L~D7.3L, 262Mag, 350Mag, 454Mag
Bravo One (Rubber Hub) 1988~
365HP & μικρότεροι ίπποι 5.7L~7.4L 320EFI, 350Mag, 454Mag
Διαθεσιμότητα

Αποστολή σε 1 έως 3 ημέρες

Κατασκευαστής

SOLAS

Κωδικός

MD15HR4, MD17HR4, MD19HR4, MD21HR4, ME17HR4, ME18HR4, ME18HR4L, ME19HR4, ME19HR4L, ME20HR4, ME20HR4L, ME21HR4L, ME23HR4, ME25HR4L

Εταιρία

SOLAS

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΑΙWAN

Tziolis Blue Marine
Translate »